FRANCESC CAMPS RIBERA (1895-1991)

Cap femení
Firmat Camps-Ribera
Llàpis sobre paper
18 x 13,5 cms
c. 1934
Francesc Camps Ribera (Barcelona 1895 - 28 d'agost de 1991)

Va néixer l'any 1895 al barri de Sant Pere de Barcelona i va estudiar a l'Escola Horaciana, escola lliure creada el 1905. Fou deixeble de Josep Dalmau Rafel i Manuel Ainaud Sánchez, i també va formar-se al taller del pintor Isidre Nonell els anys 1907 i 1908. Va freqüentar les sesions del Real Circulo Artístico. Va treballar un temps com a dissenyador ceramista en els Estudis Cocurny de Barcelona.

El 1915 va fer la seva primera exposició a l'Ateneu dels Treballadors. És considerat un pintor de la generació de 1917. Fou capdavanter del grup avantguardista del Saló Nou Ambient, creat el 1919, junt amb Vidal Galícia i Antoni Roca .
El 1921 es va publicar el llibre Exposició d'Art: Catàleg il.lustrat 1921, editat per la Junta Municipal, on es reproduïen obres de Camps-Ribera, i d'Aguilar, Cardona, Duran Altimira, Gargallo i Xavier Nogués. L'octubre d'aquell any va pintar l'obra Palco a los toros que fou exhibida al tercer Saló de Tardor de Barcelona el gener de 1922. El 1923 va pintar l'obra La Pedrera. 
  • Del 9 al 28 de febrer de 1924 va exposar a la Sala del Camarín com a membre del Saló Nou Ambient. Aquell any va pintar el quadre Vista de Barcelona.
  • Del 28 de febrer al 13 de març de 1925 Va exposar individualment junt amb el joier Emili Store Allosa a les Galeries Dalmau. Aquell any va pintar l'obra Mujer con mantón.
  • El 1926 va pintar un autoretrat
  • Del 5 al 18 de maig de 1928 va exposar pintures i divuixos a la Sala Parés. Va pintar l'obra Paisatge amb figures.
  • El 1929 va pintar l'obra Nena amb nina i el quadre Gitanita. Del 28 de desembre de 1929 al 24 de gener de 1930 va exposar a la Sala Joan Merli, a les Galeries Laietanes. 
  • Del 6 al 19 de juny de 1931 va exposar a la Sala Parés. 
  • Del 16 al 31 de gener de 1932 va exposar a les Galeries Syra. Aquell any va pintar Bodegó amb fruites.
  • El 1933 va pintar l'obra Retrat d'Elisa i Bodegón con hortalizas 
  • L'agost de 1932 es va presentar el projecte del Grup d'Artistes Independents (GAI), on hi trobem a Camps-Ribera i els pintors Joan Commeleran Carrera, Josep Gausachs Armengol, Josep Granyer Giralt i l'escultor Martí Llauradó Mariscot. Aquell any Camps-Ribera va exposar a Madrid amb el grup dels Evolucionistes. 

Sabem que l'any 1934 el pintor vivia al carrer Magallanes núm. 49 de Barcelona. Del 24 de març al 6 d'abril va exposar obres a la Sala Parés, junt amb sis retrats fets a Camps-Ribera i que eren signats pels pintors Joan Colom, M. Pidelaserra, Bosch Roger, Sunyer, Commeleran i Créixams.
 
Camps-Ribera va participar amb tres obres (Aurèlia, Pilareta i flors) a  l'Exposició de Primavera al Saló d'Art Modern de Monjuic de Barcelona que es va cel.lebrar del 20 de maig al 8 de juliol de 1934. Aquell any també feia funcions de secretari a la Junta directiva del Saló de Montjuic, sent president el pintor Manuel Humbert. El mateix any va fer el pròleg del llibre Contes Confidencials de Ixa Thabellor amb dibuixos d'Alloza.

El 28 de juny de 1935 Camps-Ribera va realitzar una conferència amb el títol de "Els darrers vint anys de pintura catalana" a les Galeries Syra com a cloenda d'unes conferències d'art, junt amb Joan Commeleran i l'escultor Josep Granyer.

El 22 de setembre de 1936 es va crear el Consell de Belles Arts i Arts Aplicades de Catalunya integrat per Francesc Galí , Jaume Mercader i J.Lluís Sert, representants del Front Popular Francesc Camps-Ribera i A.Armengol representaven a la U.G.T.  

El 1937 quan ja havia començat la guerra civil Camps-Ribera va exiliar-se a França. El 1938 el trobem establert a París on va pintar l'obra Dame Espagnole que era un retrat de la seva muller i el dibuix Escenas Parisinas. El 1939  es va establir a Mèxic i allí va pintar les obres El Dique, i l'indígena banyant-se.

El 1940 va exposar a la Casa de la Cultura Espanyola. El 1942 va pintar l'obra Alegoria Veracruzana. El 1945 hi va organitzar el Círculo de Bellas Artes. En aquell país va fer escultures, va restaurar quadres i també va exercir la docència a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, on va formar a varies generacions d'artistes mexicans

El 1952 va pintar el quadre Desnudo femenino. L'abril de 1958 es va publicar el número 66 de la revista Pont Blau, revista editada a Mèxic de literatura, arts i informació, amb una portada d'un obra de Camps-Ribera, el Llac de Chapultepec.  

El 1963 va pintar l'obra Balcón al mar Mozimba i el Ajusco, i el juny-juliol del mateix any  es va publicar el núm.124 de  la revista Pont Blau, amb portada per l'obra Autoretrat 1926 . El 1964 F.Camps-Ribera va pintar l'obra Sierra Madre i Collage, i el 1965 va pintar la Cruz de Palenque. El 1968 va pintar Xochimilco i el 1969 l'obra Nit en el Tròpic.  

El 1971 es va publicar el llibre Pintura, Verdad y Mito. Conversaciones con Camps-Ribera, de l'editorial Libros de Mexico. El 1972 Camps-Ribera va dibuixar el Retrato de Vicente Armendariz i va pintar el Paisaje de Méjico. De l'any 1973 és l'obra Desde Galleguitos. El 1975 va pintar La Rambla. Calle Fernando. El 1976 es va fer un autoretrat a llàpis.

L'any 1978 va tornar definitivament a Barcelona. El 1979 va fer un dibuix de Santa Ana. California. El 1980 va pintar el quadre Costa Brava Catalana, entre Tossa de Mar i San Feliu de GuixolsEl 1982 va pintar l'obra Tramuntana, any en que li fou dedicada una mostra antològica al Museu de l'Empordà de Figures. El 1983 va dibuixar al poble de Rupit (La Garrotxa)

El pintor Camps-Ribera va morir l'any 1991 per una afecció bronquial. El 1995 Jaume Soler va publicar el llibre Centenari Francesc Camps-Ribera (1895-1995). Fou un pintor realista de paisatges, natura morta i figures, i les seves obres tenien derivacions cap el surrealisme i l'expressionisme. Va realitzar exposicions a Cuba, Puerto Rico, Estats Units.

La seva obra forma part de col.leccions de la Ciutadella de Barcelona, Museu d'Art Modern de Barcelona,  i al Museu d'Art Contemporani de Mèxic DF, i a pinacoteques de Madrid, Santander, Sevilla i a paisos com França, Mèxic i Estats Units.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada